ORIENTAL HOTEL KOBE @KOBE, JAPAN
キャンバスプリント(サイズオーダー)
SAIL:530 × 530mm
RUDDER:530 × 530mm
VINTAGE BOLLARD:1940 × 1300mm
VOYAGE:1940 × 1300mm
RUST AND FOSSIL:1450 × 1120mm
ANCHOR:2270×1450mm
(株)Kids Developer@KOBE, JAPAN
キャンバスプリント(サイズオーダー)
Minami Osaka eye clinic@OSAKA, JAPAN
メタルパネルプリント: 30"×45", 40"×60"
Other shops
Hair salon Dreap @KOBE, JAPAN
Hair salon PARAISO @AICHI, JAPAN
ChocolatRepublic三宮@KOBE, JAPAN
Onijus coffee village @OSAKA, JAPAN
Joe's soap marche @NARA, JAPAN
yoga i.um @KOBE, JAPAN
One music salon@OSAKA, JAPAN
田jyu東大阪店@OSAKA, JAPAN
Furusho 芦屋店@ASHIYA, JAPAN

Frusho 小牧店@AICHI, JAPAN
etc..

Exhibition